Teatar - srednjoškolci i stariji (Klasa Ivan Jevtović, Igor Đorđević, Ljiljana Blagojević, Nebojša Ilić i Andrej Šepetkovski)
Slider
Slider
 INFORMACIJEPRIJAVE060 085 86 86

Teatar srednjoškolci i stariji

(Klasa Ivan Jevtović, Igor Đorđević, Ljiljana Blagojević, Nebojša Ilić i Andrej Šepetkovski)

Za uzrast srednje škole i stariji

Uz kompleksan interaktivan program naše škole, polaznici će vreme na časovima provoditi na kvalitetan, zabavno-edukativni način, uz koji će razumeti i savladati prve korake glume. Program rada je koncipiran po fakultetu dramskih umetnosti, naravno, prilagođen je uzrastu. Namenjen je polaznicima koji nemaju iskustva sa časovima glume, kao i polaznicima koji žele da se edukuju ili upisu dramsku akademiju.

Program sadrži 8 predmeta: gluma, gluma pred kamerom, scenski govor – dikcija, tehnika glasa i pevanje i scenske igre (ples), istorija pozorišta i istorija filma. Svaki predmet ima svog zasebnog, eminentnog predavača (ukupno 10 predavača za I semestar) koji svakom polaznaku pristupa individualno. (više o predmetima i predavačima možete pročitati dalje u tekstu).

Da bismo razumeli druge prvo moramo razumeti sebe, zato je tema rada prvog semestra - ja u datim okolnostima. U prvom semestru, kroz razne metode rada i igre, otkrivaćemo svet glume i mašte. Polaznici će uz naše časove sticati samopouzdanje, raditi na koncentraciji, oslobađati se, raditi na koordinaciji i artikulaciji govora kao i javnom nastupu i edukovati se o pozorištu, filmu kao i raznim plesnim igrama. Radimo na osvešćivanju sebe, svojih postupaka, učimo osnove i tehnike glume kroz veliki broj predmeta uz raznovrsne zadatke i pravimo prvi korak, da bismo dalje u naprednijem i zahtevnijem semestru bili spremni za različite karaktere i likove.

Nakon dobrih postavljenih temelja, spremi smo za nova saznanja koje će sa nama deliti novi predavači. Tema rada drugog semestra - rad na liku. Šta je to skica lika, odakle polazimo kada kreiramo neki lik, gde sve pronalazimo inspiraciju i mnoga druga pitanja na koja tražimo odgovore saznajemo kroz drugi semestar.

Prošlo je dva semestra i godinu dana procesa rada, iza sebe imamo dva potpuno različita, a jako ozbiljna Javna časa i vreme je za korak dalje i treći semestar gde nas očekuje rad sa novim predavačima. Tema trećeg semestra – rad na žanrovima i stilovima. Obrađujemo dijalog, bavimo se scenama kroz razne žanrove i stilove koje obogaćujemo veštinama koje smo savladali kroz prethodna dva semestra.

Svaki semestar, nakon pet programa od četiri nedelje, završava se JAVNIM ČASOM na Velikoj sceni ’’Teatra 78’’. Tu ćemo publici prikazati najvažnije i najreprezentativnije delove rada, a vežbe glume pred kamerom biće prikazane na velikom filmskom platnu.

Program obuhvata 8 predmeta, rad sa 10 predavača i fond od 12 dvočasa (90 min.) u četiri nedelje, odnosno 60 dvočasa za ceo semestar, polugodište.

Cena programa za četiri nedelje i fond od 12 dvočasa iznosi 6.900 dinara. Odnosno cena po školskom času iznosi 287 dinara, a uključuje rad na mesečnom nivou sa 10 najeminentnijih predavača, što nas čini najpovoljnijom školom u gradu sa najboljom ponudom.

Nastava je vikendom.

20% popusta na članarine po osobi za polaznike iz iste porodice

PREDMETI I PREDAVAČI

Gluma

Širok je spektar sposobnosti koje gluma razvija - fizičke, motoričke, mentalne i emocionalne. Na časovima glume, u prvom semestru, kroz razne vežbe, improvizovane interaktivne igre i tekstove upoznajemo i osveščujemo sebe i učimo da analiziramo i razumemo druge – što je jako bitno u razvoju svakog deteta. Bavimo se fizičkom radnjom i postupcima, otkrivamo kako određene okolnosti i situacije deluju na našu radnju. Upoznajemo se sa govornom radnjom i kako ona utiče na smisao teksta. Učimo da prenesemo jasnu misao koju ćemo izgovoriti artikulisano, jasno i glasno i uverljivo. Uz ovaj predmet ćemo savladati osnovne veštine i tehnike glume koje će nam ujedno i pomoći da se pravilo razvijamo i mislimo.

Predavač:
(klikom na ime možete pročitati biografiju predavača)

 • Ivan Jevtović I semestar - Redovni predavač - 6 časova, 3 dvočasa u 4 nedelje
 • Igor Đorđević II semestar - Redovni predavač - 6 časova, 3 dvočasa u 4 nedelje
 • Ljiljana Blagojević  II semestar - Redovni predavač - 6 časova, 3 dvočasa u 4 nedelje
 • Nebojša Ilić III i Master semestar - Redovni predavač - 6 časova, 3 dvočasa u 4 nedelje
 • Andrej Šepetkovski III i Master semestar - Redovni predavač - 6 časova, 3 dvočasa u 4 nedelje

Gluma pred kamerom

Prvi smo u Srbiji shvatili važnost ovog predmeta i uvrstali ga u program.
Ovaj predmet ima poseban zadatak da nas nauči kako da sitnim postupcima, mimikom lica, pogledima i što je najbitnije jakom unutrašnjom radnjom prenesmo publici emocije, dok pozorište iziskuje “široku” igru, igru punog glasa i velike energije. Na ovim časovima upoznajemo se sa upotrebom glumačkih sredstava u različitim planovima (total, polukrupni,krupni…). Pored teorijskog dela, bavimo se i praktičnim - a to je snimanje raznih vežbi i scena koje nas očekuju kroz semestre.

Predavač:
(klikom na ime možete pročitati biografiju predavača)

 • Ljiljana Blagojević I semestar - Redovni predavač - 2 časa, 1 dvočas u 4 nedelje
 • Tijana Čurović II semestar - Redovni predavač - 2 časa, 1 dvočas u 4 nedelje
 • Ana Franić II semestar - Redovni predavač - 2 časa, 1 dvočas u 4 nedelje
 • Marko Novaković III i Master semestar - Redovni predavač - 4 časa, 2 dvočasa u 4 nedelje
 • Stojan Đorđević III i Master semestar - Redovni predavač - 4 časa, 2 dvočasa u 4 nedelje

Scenski govor (Dikcija)

Ovo je najbitniji predmet posle glume zato što je vezan za govor. Preduslov za dobrog glumca je da nauči pravilno da govori i da dobro artikuliše svaku reč i svako slovo i upravo u tome nam pomažu časovi scenskog govora. Kroz vežbe disanja, brzalice, poeziju, besede… i interaktivan individualan rad predavača i polaznika, naučićemo pravilo da akcentujemo i artikulišemmo svaku reč kao i da odredimo misaone celine. Uz pomoć dikcijskih elemenata razumećemo i prirodno izgovoriti svaki tekst.

Predavač:
(klikom na ime možete pročitati biografiju predavača)

 • Nina Grahovac I i II semestar - Redovni predavač - 4 časa, 2 dvočasa u 4 nedelje
 • Dijana Marojević III i Master semestar - Redovni predavač - 4 časa, 2 dvočasa u 4 nedelje

Tehnika glasa i Pevanje

Jedno od najvažnijih sredstava koje glumac koristi jeste njegov glas. Kako bismo bili dovoljno ozvučeni i naučili da pravilno koristimo glas - da ne bi došlo do toga da oštetimo svoje glasne žice, promuknemo ili ostanamo bez glasa, upravo na ovom predmetu radimo razne tehnike uz koje ćemo to i savladati. Pored raznih vežbi koje će nam pomoći u tome radićemo i na pevanju uz glumački izdraz, a pevanje je složena umetnost koja zahteva posebnu tehniku - tehniku disanja. Ona je neophodna za pevanje. Pravilno disanje je vrlo bitno za svakog glumca i sa zdravstvenog aspekta u svačijem životu.

Predavač:
(klikom na ime možete pročitati biografiju predavača)

 • Žarko Stepanov I i II semestar - Redovni predavač - 2 časa, 1 dvočas u 4 nedelje
 • Milena Moravčević  III i Master semestar - Redovni predavač - 4 časa, 2 dvočasa u 4 nedelje

Scenske igre i scenski pokreti (Ples)

Scenske igre i pokret će pomoći polaznicima da oslobode svoje telo i da u potpunosti osete timski rad. Radićemo na koordinaciji, tempu, ritmu, držanju, odnosno stavu na sceni kao i kreirati kratke plesačke etide na zadatu muziku i izučavati klasične, nacionalne, latino i moderne plesove kroz glumački zadatak.

Predavač:
(klikom na ime možete pročitati biografiju predavača)

 • Tamara Antonijević I, II i III semestar - Redovni predavač - 2 časa, 1 dvočas u 4 nedelje

Akrobatika i scenske borbe

Na ovom predmetu polaznici će poboljšati svoje gimnastičarske mogućnosti, naučiti da žongliraju, mačuju i shvate da su akcioni filmovi samo dobra tehnika scenskih borbi. Predmet omogućava sticanje samopouzdanja u telesnom smislu i poboljšanje sveukupne koncentracije.

Predavač:
(klikom na ime možete pročitati biografiju predavača)

Gluma na engleskom jeziku

Ovaj predmet smo uvrstili u naš program jer smo shvatili njegovu važnost. Polaznici se kroz ovaj predmet oslobađaju da govore i na engleskom jeziku, takođe može biti dragocen i zbog stranih produkcija i kastinga za profesionalne projekte. Savladavamo izgovor i pravilo akcentovanje kroz brzalice i dramske tekstove individualnim interaktivnim pristupom predavača i polaznika u odnosu na nivo znanja engleskog jezika samog polazika.

Predavač:
(klikom na ime možete pročitati biografiju predavača)

 • Milena Božić I, II i III semestar - Redovni predavač - 2 časa, 1 dvočas u 4 nedelje

Istorija pozorišta

Istorija i razvoj pozorišta od stare Grčke do danas, prilagođena uzrastu i interesovanjima polaznika. Kako se gluma razvijala i kako su se sami glumci razvijali i napredovali, kroz dugi niz godina, učimo na ovom predmetu. Ovaj predmet pored upoznavanja istorije pozorišta i drame širi obrazovanje i kulturu, a može biti i od velikog značaja za lakše savlađivanje materije na časovima glume. Verovatno u drugim školama niste imali toliko prilike da pričate o tekstovima koje radite, ovde ćete imati stručnog pedagoga koji će Vas upoznati sa datim tekstom, njegovim piscem i epohom.

Predavač:
(klikom na ime možete pročitati biografiju predavača)

 • Milena Božić I, II i III semestar - Redovni predavač - 2 časa, 1 dvočas u 4 nedelje

Istorija filma

Od prvih slika na zidovima pećine preko nastanka fotografije pa sve do crvenog tepiha, prošetaćemo se kroz najzanimljivije periode filmske umetnosti. Pregled istorije filma (sa teorijom filma) od nastanka do danas, kroz interaktivni radioničarski pristup, polaznici će naučiti osnovne činjenice o filmu, ali i raširiti kreativne domete kroz glumačke igre na ovom predmetu.

Predavač:
(klikom na ime možete pročitati biografiju predavača)

 • Oleg Jeknić I, II, III i Master semestar - Redovni predavač - 4 časa, 2 dvočasa u 4 nedelje

Dramska radionica:

Asistent klase:

Kreator programa:

Škola glume i režije

Informacije

Telefon:
+381 60 0858686

Pratite nas