Standard program - Teatar osnovci (Klasa Zorana Bećić, Milena Predić i Ana Franić)
Slider
Slider
 INFORMACIJEPRIJAVE060 085 86 86

Standard program - Teatar osnovci

(Klasa Zorana Bećić, Milena Predić i Ana Franić)

Za uzrast osnovne škole

Uz interaktivan program naše škole, polaznici će vreme na časovima provoditi na kvalitetan, zabavno-edukativni način, koji će im pomoći u psihofizičkom i socijalnom razvoju i uz koji će razumeti i savladati prve korake glume. Program rada je koncipiran po fakultetu dramskih umetnosti, naravno, prilagođen je uzrastu. Namenjen je polaznicima koji nemaju iskustva sa časovima glume, kao i polaznicima koji žele da se edukuju.

Program sadrži 3 predmeta: gluma, scenski govor – dikcija, tehnika glasa i pevanje.

Da bismo razumeli druge prvo moramo razumeti sebe, zato je tema rada prvog semestra - ja u datim okolnostima. U prvom semestru, kroz razne metode rada i igre, otkrivaćemo svet glume i mašte. Polaznici će uz naše časove sticati samopouzdanje, raditi na koncentraciji, oslobađati se, raditi na koordinaciji i artikulaciji govora kao i javnom nastupu. Radimo na osvešćivanju sebe, svojih postupaka, učimo osnove i tehnike glume kroz predmete uz raznovrsne zadatke i pravimo prvi korak, da bismo dalje u naprednijem i zahtevnijem semestru bili spremni za različite karaktere i likove.

Nakon dobrih postavljenih temelja, spremi smo za nova saznanja. Tema rada drugog semestra - rad na liku. Šta je to skica lika, odakle polazimo kada kreiramo neki lik, gde sve pronalazimo inspiraciju i mnoga druga pitanja na koja tražimo odgovore saznajemo kroz drugi semestar.

Prošlo je dva semestra i godinu dana procesa rada, iza sebe imamo dva potpuno različita, a jako ozbiljna Javna časa i vreme je za korak dalje i treći semestar. Tema trećeg semestra – rad na žanrovima i stilovima. Obrađujemo dijalog, bavimo se scenama kroz razne žanrove i stilove koje obogaćujemo veštinama koje smo savladali kroz prethodna dva semestra.

Svaki semestar, nakon pet programa od četiri nedelje, završava se JAVNIM ČASOM na Velikoj sceni ’’Teatra 78’’. Tu ćemo publici prikazati najvažnije i najreprezentativnije delove rada.

 

Program obuhvata 3 predmeta, rad sa 3 predavača i fond od 4 dvočasa (90 min.) u četiri nedelje, odnosno 20 dvočasa za ceo semestar, polugodište.

Cena programa za četiri nedelje i fond od 4 dvočasa iznosi 4.900 dinara.

Nastava je nedeljom.

20% popusta na članarine po osobi za polaznike iz iste porodice

PREDMETI I PREDAVAČI:

Gluma

Širok je spektar sposobnosti koje gluma razvija - fizičke, motoričke, mentalne i emocionalne. Na časovima glume, u prvom semestru, kroz razne vežbe, improvizovane interaktivne igre i tekstove upoznajemo i osveščujemo sebe i učimo da analiziramo i razumemo druge – što je jako bitno u razvoju svakog deteta. Bavimo se fizičkom radnjom i postupcima, otkrivamo kako određene okolnosti i situacije deluju na našu radnju. Upoznajemo se sa govornom radnjom i kako ona utiče na smisao teksta. Učimo da prenesemo jasnu misao koju ćemo izgovoriti artikulisano, jasno i glasno i uverljivo. Uz ovaj predmet ćemo savladati osnovne veštine i tehnike glume koje će nam ujedno i pomoći da se pravilo razvijamo i mislimo.

Predavač:
(klikom na ime možete pročitati biografiju predavača)

Scenski govor (Dikcija)

Ovo je najbitniji predmet posle glume zato što je vezan za govor. Preduslov za dobrog glumca je da nauči pravilno da govori i da dobro artikuliše svaku reč i svako slovo i upravo u tome nam pomažu časovi scenskog govora. Kroz vežbe disanja, brzalice, poeziju, besede… i interaktivan individualan rad predavača i polaznika, naučićemo pravilo da akcentujemo i artikulišemmo svaku reč kao i da odredimo misaone celine. Uz pomoć dikcijskih elemenata razumećemo i prirodno izgovoriti svaki tekst.

Predavač:
(klikom na ime možete pročitati biografiju predavača)

  • Ana Franić Redovni predavač - 4 časa, 2 dvočasa u 4 nedelje

Tehnika glasa i Pevanje

Jedno od najvažnijih sredstava koje glumac koristi jeste njegov glas. Kako bismo bili dovoljno ozvučeni i naučili da pravilno koristimo glas - da ne bi došlo do toga da oštetimo svoje glasne žice, promuknemo ili ostanamo bez glasa, upravo na ovom predmetu radimo razne tehnike uz koje ćemo to i savladati. Pored raznih vežbi koje će nam pomoći u tome radićemo i na pevanju uz glumački izdraz, a pevanje je složena umetnost koja zahteva posebnu tehniku - tehniku disanja. Ona je neophodna za pevanje. Pravilno disanje je vrlo bitno za svakog glumca i sa zdravstvenog aspekta u svačijem životu.

Predavač:
(klikom na ime možete pročitati biografiju predavača)

  • Ana Franić Redovni predavač - 4 časa, 2 dvočasa u 4 nedelje

Asistenti klase:

Kreator programa:

Škola glume i režije

Informacije

Telefon:
+381 60 0858686

Pratite nas