Vesna Dinić

Vesna Dinić

ISTORIJA FILMA

Vesna Dinić

Vesna Dinić Miljković rođena je 1982. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, na smeru filmske i televizijske produkcije, a zatim završila doktorske studije teorije dramskih umetnosti, medija i kulture na istom fakultetu.

Svoja istraživanja do sada je bila pozvana da predstavi na međunarodnim naučnim konferencijama i objavi u stručnim časopisima, a njenu doktorsku disertaciju - Narativni prostor filma kao slika afekta: filmovi Larsa fon Trira, pod istim naslovom objavljuje Filmski centar Srbije 2016. godine.

Na Fakultetu dramskih i filmskih umetnosti Univerziteta Sinergija predavala je Istoriju filma.

Škola glume i režije

Informacije

Telefon:
+381 60 0858686

Pratite nas