Gluma klasa Igor Đorđević i Dragan Mićanović
Slider

Za uzrast srednje škole i stariji

Gluma klasa Igor Đorđević i Dragan MIćanović

Svaki semestar, polugodište, završava se JAVNIM ČASOM nakon četiri programa od četiri nedelje na Velikoj sceni ’’Teatra 78’’. Na JAVNOM ČASU pored glumačkih zadataka polaznici će prikazati i stečeno znanje u stručnim predmetima : scenski govor, tehnika glasa, akrobatika i scenske borbe, scenske igre i scenski pokret kao i gluma pred kamerom, gde ćemo rezultat prikazati na velikom filmskom platnu. Predmet gluma pred kamerom ne postoji na akademijama, prvi smo u Srbiji shvatili važnost tog predmeta i uvrstali ga u program. Navedeni stručni predmeti su sastavni deo programa svake glumačke akademije i zbog toga su bitni za svakog polaznika.

Najveći broj kandidata se tek na prijemnom ispitu iz glume prvi put susreće sa stručnim predmetima. To nije i slučaj sa našim polaznicima. Oni dolaze na prijemni ispit upoznati, spremni i u prednosti nad ostalim kandidatima. Dobar deo bodova na prijemnom ispitom upravo donose stručni predmeti. S obzirom da smo se i sami našli u toj situaciji, poznato nam je koliko bi bilo lakše proći kroz prijemni kada ste to već sve pripremali, radili i vežbali.

Pored redovnog programa uz pomoć kojeg naši polaznici grade svoje iskustvo i samopouzdanje, imaju i priliku da sve to primene u praksi odnosno u predstavama i filmovima naše produkcije!
Ove dodatne aktivnosti donose posebno samopouzdanje i nezamenljivo iskustvo kroz rad na celom komadu i kroz ceo proces stvaranja celovečernje predstave i dugumetražnog filma kao i igranja na redovnom repertoaru u našem Teatru. Ove dodatne aktivnosti za naše polaznike su BESPLATNE! Opširnije...

Program obuhvata 22 časa (45 min.), 11 dvočasa (90 min.) u četiri nedelje, odnosno 88 časova, 44 dvočasa za ceo semestar.

Cena programa za četiri nedelje i fond od 22 časa, 11 dvočasa iznosi 4.900 dinara. Odnosno cena po školskom času iznosi 222 dinara, a uključuje rad na mesečnom nivou sa 8 najeminentnijih predavača, što nas čini najpovoljnijom školom u gradu sa najboljom ponudom.

I semestar - Igor Đorđević - preuzmite program

II semestar - Igor Đorđević - preuzmite program

Master semestar - Dragan Mićanović i Anita Mančić - preuzmite program

Primer rasporeda - preuzmite

PREDMETI

Gluma

Širok je spektar sposobnosti koje gluma razvija - fizičke, motoričke, mentalne i emocionalne. Na časovima glume u prvom semestru polaznici će postupno otkrivati elemente improvizovane igre i izvršavanje određenih scenskih zadataka. Radiće na oslabađanju, koncentraciji, timskom duhu, disciplini, odnosu prema publici i mnogim drugim aspektima.U drugom semestru se upoznajemo sa Likom, kroz rad na imitacijama i studiji lika, na bazi konkretnog teksta - monologa. U master semestru polaznici istražuju scenske žanrove i rade na scenama i celom komadu. Bavimo se i analizom tekstova, odnosno dramskih situacija i likova. Predavači: 

Gluma pred kamerom

Jako je bitna za glumca. Predstavlja problem mnogim pozorišnim glumcima. Čak i neki koji su ovenčani nagradama za ostvarenja u pozorištu imaju problem u radu pred kamerom. Zašto? Sama igra pred kamerom zahteva minimalizovanu-svedenu glumu, glumu u kojoj se glumac koristi malim sredstvima. Dok pozorište iziskuje “široku” igru, igru punog glasa i velike energije. Gluma pred kamerom će upoznati polaznika sa razlikom i sami će je osetiti snimanjem i analizom snimka sa pedagogom. Predavač:

Tehnika glasa

Pevanje je složena umetnost koja zahteva posebnu tehniku. Tehnika glasa uči tome. Ono što je možda najbitnije je i tehnika disanja koja je sastavni deo ovog predmeta i koja ne samo da je neophodna za pevanje već i za svakog glumca. Tehnika disanja na sceni omogućava samouverenost i mogućnost duge igre. Pravilno disanje je vrlo bitno i sa zdravstvenog aspekta u svačijem životu. Predavač:

Scenski govor (dikcija)

Predmet koji poboljšava koncentraciju, artikulaciju, jačinu i probojnost glasa. Dikcija je najbitniji predmet posle glume zato što je vezana za govor. A sam govor je najbitnija odlika glumca. Predavač:

Scenske igre i scenski pokreti

Sastavni su deo bilo koje koreografije u umetnosti. Predmet izučava klasične, nacionalne, latino i moderne plesove. Scenske igre će pomoći polaznicima da oslobode svoje telo i da u potpunosti osete timski rad. Značajan instrument u glumčevom načinu izražavanja je njegovo telo. Kroz scenski pokret polaznici rade na svojoj koordinaciji, ritmu, držanju, odnosno stavu na sceni. Predavač:

Akrobatika i scenske borbe

Na ovom predmetu polaznici će poboljšati svoje gimnastičarske mogućnosti, naučiti da žongliraju, mačuju i shvate da su akcioni filmovi samo dobra tehnika scenskih borbi. Predmet omogućava sticanje samopouzdanja u telesnom smislu i poboljšanje sveukupne koncentracije. Predavač:

Istorija pozorišta

Ovaj predmet pored upoznavanja istorije pozorišta i drame širi neformalno obrazovanje i kulturu, a može biti i od velikog značaja za lakše savlađivanje materije na časovima glume. Verovatno u drugim školama niste imali toliko prilike da pričate o tekstovima koje radite Ovde ćete imati stručnog pedagoga koji će Vas upoznati sa datim tekstom, njegovim piscem i epohom. Predavač:

Istorija filma

Na ovim časovima ćemo govoriti o stranim i domaćim glumcima i rediteljima koji se smatraju značajnim za istoriju filma, dugu skoro 120 godina. Videćemo njihove najbolje filmove i razgovarati o tome kako su postali poznati i zašto ih još uvek volimo. Gledajući stare filmove naučićemo da gledamo i nove, kao profesionalci. Predavač:

Asistenti klase:

Lokacija

Škola glume i režije

Resavska 78, 11 000 Beograd

Informacije

Telefon:

+381 (0)60 085-86-86

Kontakt

Pratite nas