Gluma klasa Anja Mandić, Olga Odanović, Nataša Tapušković i Sloboda Mićalović
Slider

Za uzrast osnovne škole

Gluma klasa Anja Mandić, Olga Odanović, Nataša Tapušković i Sloboda Mićalović

Svaki semestar, polugodište nakon četiri programa od četiri nedelje završava se JAVNIM ČASOM na Velikoj sceni ’’Teatra 78’’. Na JAVNOM ČASU pored glumačkih zadataka polaznici će prikazati i stečeno znanje u stručnim predmetima : scenski govor, tehnika glasa, scenske igre i scenski pokret gluma pred kamerom i lutkarstvo, rezultat iz poslednja dva predmeta ćemo prikazati na velikom filmskom platnu. Predmet gluma pred kamerom ne postoji u drugim školama glume i na akademijama, prvi smo u Srbiji shvatili važnost tog predmeta i uvrstali ga u program. Svaki stručni predmet ima svoju ulogu u oslobađanju i razvijanju polaznika. Oni su i sastavni deo programa svake glumačke akademije, zbog čega su takođe bitni za svakog polaznika.

Pored redovnog programa uz pomoć kojeg naši polaznici grade svoje iskustvo i samopouzdanje, imaju i priliku da sve to primene u praksi odnosno u predstavama i filmovima naše produkcije!
Ove dodatne aktivnosti donose posebno samopouzdanje i nezamenljivo iskustvo kroz rad na celom komadu i kroz ceo proces stvaranja celovečernje predstave i dugumetražnog filma kao i igranja na redovnom repertoaru u našem Teatru. Ove dodatne aktivnosti za naše polaznike su BESPLATNE! Opširnije...

Program obuhvata 22 časa (45 min.), 11 dvočasa (90 min.) u četiri nedelje, odnosno 88 časova, 44 dvočasa za ceo semestar.

Cena programa za četiri nedelje i fond od 22 časa, 11 dvočasa iznosi 4.900 dinara. Odnosno cena po školskom času iznosi 222 dinara, a uključuje rad na mesečnom nivou sa 8 najeminentnijih predavača, što nas čini najpovoljnijom školom u gradu sa najboljom ponudom.

I semestar - Anja Mandić - preuzmite program

II semestar - Olga Odanović - preuzmite program

Master semestar - Nataša Tapušković i Sloboda Mićalović - preuzmite program

Primer rasporeda - preuzmite

PREDMETI

Gluma

Širok je spektar sposobnosti koje gluma razvija - fizičke, motoričke, mentalne i emocionalne. Na časovima glume u prvom semestru polaznici će postupno otkrivati elemente improvizovane igre i izvršavanje određenih scenskih zadataka. Radiće na oslabađanju, koncentraciji, timskom duhu, disciplini, odnosu prema publici i mnogim drugim aspektima.U drugom semestru se upoznajemo sa Likom, kroz rad na imitacijama i studiji lika, na bazi konkretnog teksta - monologa. U master semestru polaznici istražuju scenske žanrove i rade na scenama i celom komadu. Bavimo se i analizom tekstova, odnosno dramskih situacija i likova. Predavači:

Gluma pred kamerom

Jako je bitna za glumca. Predstavlja problem mnogim pozorišnim glumcima. Čak i neki koji su ovenčani nagradama za ostvarenja u pozorištu imaju problem u radu pred kamerom. Zašto? Sama igra pred kamerom zahteva minimalizovanu-svedenu glumu, glumu u kojoj se glumac koristi malim sredstvima. Dok pozorište iziskuje “široku” igru, igru punog glasa i velike energije. Gluma pred kamerom će upoznati polaznika sa razlikom i sami će je osetiti snimanjem i analizom snimka sa pedagogom. Predavač:

Lutkarstvo

Lutka. Prva igračka s kojom se surećemo i razvijamo svoj svet beskrajne mašte, spoznaja i emocija. Obeležje igre u detinjstvu! U teatru se lutke koriste još od Aristotela. Lutkarstvo nam daje priliku da uz svedene, precizne pokrete ruke kroz lutku prikažemo našom maštom osmišljene scene. Jedan od duhovitijih delova javnog časa upravo bude prikazivanje snimljenih scena lutkarstva koje kreativno smišljaju polaznici uz navođenja Lazara Dubovca. Predavač:

Scenski govor (dikcija)

Predmet koji poboljšava koncentraciju, artikulaciju, jačinu i probojnost glasa. Dikcija je najbitniji predmet posle glume zato što je vezana za govor. A sam govor je najbitnija odlika glumca. Predavač:

Tehnika glasa

Pevanje je složena umetnost koja zahteva posebnu tehniku. Tehnika glasa uči tome. Ono što je možda najbitnije je i tehnika disanja koja je sastavni deo ovog predmeta i koja ne samo da je neophodna za pevanje već i za svakog glumca. Tehnika disanja na sceni omogućava samouverenost i mogućnost duge igre. Pravilno disanje je vrlo bitno i sa zdravstvenog aspekta u svačijem životu. Predavač:

Scenske igre i scenski pokret

Sastavni su deo bilo koje koreografije u umetnosti. Predmet izučava klasične, nacionalne, latino i moderne plesove. Scenske igre će pomoći polaznicima da oslobode svoje telo i da u potpunosti osete timski rad. Značajan instrument u glumčevom načinu izražavanja je njegovo telo. Kroz scenski pokret polaznici rade na svojoj koordinaciji, ritmu, držanju, odnosno stavu na sceni. Predavač:

Istorija pozorišta

Ovaj predmet pored upoznavanja istorije pozorišta i drame širi neformalno obrazovanje i kulturu, a može biti i od velikog značaja za lakše savlađivanje materije na časovima glume. Verovatno u drugim školama niste imali toliko prilike da pričate o tekstovima koje radite Ovde ćete imati stručnog pedagoga koji će Vas upoznati sa datim tekstom, njegovim piscem i epohom. Predavač:

Istorija filma

Na ovim časovima ćemo govoriti o stranim i domaćim glumcima i rediteljima koji se smatraju značajnim za istoriju filma, dugu skoro 120 godina. Videćemo njihove najbolje filmove i razgovarati o tome kako su postali poznati i zašto ih još uvek volimo. Gledajući stare filmove naučićemo da gledamo i nove, kao profesionalci. Predavač:

Asistenti klase:

Lokacija

Škola glume i režije

Resavska 78, 11 000 Beograd

Informacije

Telefon:

+381 (0)60 085-86-86

Kontakt

Pratite nas