Gluma klasa Katarina Gojković i Nataša Tapušković

Za uzrast osnovne škole

Svaki semestar, polugodište, završava se JAVNIM ČASOM nakon četiri programa od četiri nedelje na Velikoj sceni ’’Teatra 78’’. Na JAVNOM ČASU pored glumačkih zadataka polaznici će prikazati i stečeno znanje u vežbama iz scenskog govora, tehnike glasa, scenskih igara kao i glume pred kamerom, gde ćemo prikazati stečeno znanje na velikom filmskom platnu.

Program obuhvata 22 časa (45 min.), 11 dvočasa (90 min.) u četiri nedelje, odnosno 88 časova, 44 dvočasa za ceo semestar.

Cena programa za četiri nedelje i fond od 22 časa, 11 dvočasa iznosi 4.900 dinara. Članarina je fiksna i ne uvećava se iako polaznici u narednim semestrima dobijaju napredniji program i veći fond časova.

I semestar - Anja Mandić - preuzmite program

II semestar - Anja Mandić - preuzmite program

Master semestar - Nataša Tapušković - preuzmite program

Primer rasporeda - preuzmite

PREDMETI

Gluma

Na časovima glume polaznici će se postupno upoznavati sa elementima improvizovane igre i izvršavanja određenih scenskih zadataka. Nakon vežbanja imitacije i studije lika, na bazi konkretnog teksta, polaznici se upoznaju sa primerima scenskih žanrova. Pored vežbanja odnosa prema publici, obavlja se i analiza dramskog teksta, odnosno dramskih situacija, likova i žanrova. Predavači

Gluma pred kamerom

Jako je bitna za glumca. Predstavlja problem mnogim pozorišnim glumcima. Čak i neki koji su ovenčani nagradama za ostvarenja u pozorištu imaju problem u radu pred kamerom. Zašto? Sama igra pred kamerom zahteva minimalizovanu-svedenu glumu, glumu u kojoj se glumac koristi malim sredstvima. Dok pozorište iziskuje “široku” igru, igru punog glasa i velike energije. Gluma pred kamerom će upoznati polaznika sa razlikom i sami će je osetiti snimanjem i analizom snimka sa pedagogom. Predavač:

Lutkarstvo

Na ovim časovima ćemo učiti o lutkarstvu. Predavač:

Scenski govor (dikcija)

Predmet koji poboljšava koncetraciju, artikulaciju, jačinu i probojnost glasa. Pomaže da uklonite svaki vid govorne mane. Dikcija je najbitniji predmet posle glume zato što je vezana za govor. A sam govor je najbitnija odlika glumca. Predavač:

Tehnika glasa

Pevanje je složena umetnost koja zahteva posebnu tehniku. Tehnika glasa uči tome. Ono što je možda najbitnije je i tehnika disanja koja je sastavni deo ovog predmeta i koja ne samo da je neophodna za pevanje već i za svakog glumca. Tehnika disanja na sceni omogućava samouverenost i mogućnost duge igre. Pravilno disanje je vrlo bitno i sa zdravstvenog aspekta u svačijem životu. Predavač:

Scenske igre i scenski pokret

Sastavni su deo bilo koje koreografije u umetnosti. Predmet izučava klasične, nacionalne, latino i moderne plesove. Scenske igre će pomoći polaznicima da oslobode svoje telo i da u potpunosti osete timski rad. Predavač:

Istorija pozorišta

Ovaj predmet pored upoznavanja istorije pozorišta i drame širi neformalno obrazovanje i kulturu, a može biti i od velikog značaja za lakše savlađivanje materije na časovima glume. Verovatno u drugim školama niste imali toliko prilike da pričate o tekstovima koje radite Ovde ćete imati stručnog pedagoga koji će Vas upoznati sa datim tekstom, njegovim piscem i epohom. Predavač:

Istorija filma

Na ovim časovima ćemo govoriti o stranim i domaćim glumcima i rediteljima koji se smatraju značajnim za istoriju filma, dugu skoro 120 godina. Videćemo njihove najbolje filmove i razgovarati o tome kako su postali poznati i zašto ih još uvek volimo. Gledajući stare filmove naučićemo da gledamo i nove, kao profesionalci. Predavač:

Asistenti klase:

Lokacija

Škola glume i režije

Resavska 78, 11 000 Beograd

Informacije

Telefon:

+381 (0)60 085-86-86

Kontakt

Pratite nas